Geen producten (0)

Privacy verklaring Face Cover


Privacy Verklaring Sevany Fashion Industry B.V. (Face Cover)

 

Dit Privacy Beleid is onderdeel van Sevany Fashion Industry B.V.

Face Cover is een merknaam die onder het beheer van Sevany Fashion Industry B.V. valt.

Sevany Fashion Industry B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voortkomend uit Sevany Fashion Industry B.V. zelf dan wel uit de genoemde bedrijven als onderdeel van Sevany Fashion Industry B.V. zoals weergegeven in dit Privacy Beleid, genoemd de privacyverklaring.

Als er in deze verklaring wordt gesproken over Sevany Fashion Industry B.V. kan dit ook zonder te zijn benoemd specifiek gelden voor de genoemde bedrijven als onderdeel van Sevany Fashion Industry B.V.Contactgegevens
Sevany Fashion Industry B.V. (Face Cover)
De Chamotte 20F
4191GT Geldermalsen
The Netherlands, Europe
0031(0)610931477
info@sevanyfashion.com
KvK nummer 71326898

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Sevany Fashion Industry B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:
  De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U heeft de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
  Voornaam en achternaam
  Geslacht
  Geboortedatum
  Geboorteplaats
  Adresgegevens
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op  deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  BTW nummer
  Bankrekeningnummer (IBAN)
  IP-adres
  Gegevens uit KvK uittreksels
  Gegevens over uw activiteiten op onze website
  Internetbrowser en apparaat type
  Lichaamsmaten en gewicht
  Voorkeuren betreffende kleuren, stoffen, materialen en pasvormen
  Locatie gegevens welke uw ip adres verstrekken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sevanyfashion.com, dan verwijderen wij deze informatie. Indien de minderjarige Sevany Fashion Industry B.V. benaderd voor informatie zal altijd de aanvrager zijn of haar leeftijd moeten vermelden. Sevany Fashion Industry B.V. zal altijd vermelden dat ouders om toestemming wordt gevraagd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sevany Fashion Industry B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het kunnen realiseren van uw productontwikkeling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen   voeren
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Sevany Fashion Industry B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
  • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sevany Fashion Industry B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sevany Fashion Industry B.V.) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Sevany Fashion Industry B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Bij het invullen van formulieren op één van de websites die vallen onder Sevany Fashion Industry B.V. kunnen deze verstrekte gegevens worden bewaard tot 12 maanden na het laatste contact. Sevany Fashion Industry B.V. kan deze gegevens verwijderen zonder de verstrekker en eigenaar daarvan op de hoogte te stellen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sevany Fashion Industry B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voor zover wij documenten delen met derden worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd. Sevany Fashion Industry B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sevany Fashion Industry B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Op onze websites worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van overvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics.

 

Google Analytics
De websites van Sevany Fashion Industry B.V. maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze websites (Sevany Fashion Industry B.V.) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van de onze website (silkfashion.nl | sevanyfashionindustry.com) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Opt-out
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Op onze websites zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Sevany Fashion Industry B.V. geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sevany Fashion Industry B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sevanyfashion.com. Om deze procedure te starten vragen wij u te verklaren waarom u denk dat wij gegevens van u hebben opgeslagen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen en maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Sevany Fashion Industry B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sevany Fashion Industry B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een der bestuurders van Sevany Fashion Industry B.V. via info@sevanyfashion.com

 

Aanpassen Privacy Verklaring
Wij behouden ons het recht voor dit privacy verklaring aan te passen. Wij publiceren onze actuele privacy verklaring op silkfashion.nl/privacy. Hierin vermelden wij wanneer de actuele privacy verklaring is bijgewerkt en van welke datum de voorgaande privacy verklaring is geweest. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy verklaring. De huidige Privacy verklaring is bijgewerkt op 21 maart 2020.

 

Wij van Facecover.nl maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring.